Skip to main content

Multimedia – Film, bild och ljud

Ett bra sätt att förstärka, eller förtydliga, ett innehåll är att integrera ex. :

• Youtubefilm
• MP4 film
• Ljudklipp
• Bild/er
• Textdokument

En interaktion med ovan ex. är den digitala trycksakens stora fördel och möjlighet.