Skip to main content

Följ upp med Google Analytics!

För att följa upp sina läsares beteenden använder vi oss av Google Analytics.

Google Analytics är ett webbanalysverktyg som ger omfattande information om webbtrafiken. Tack vare effektiva, flexibla och enkla funktioner är det möjligt att läsa och analysera trafikinformation. Med Google Analytics får du underlag för att kunna följa upp aktiviteten på den digitala publikationen.

Läs mer om Google Analytics

Leave a Reply