Skip to main content

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer:

Rekommenderade systemkrav för att kunna läsa publikationen på ett bra sätt:  Intel Core 2 Duo 2Ghz processor eller högre 2GB RAM eller mer;  Windows 7, Windows Vista, Windows XP.  Internet Explorer 7.0 eller högre  Adobe Flash plugin (version 9,0,115,0 eller högre)

Leave a Reply