Skip to main content

SEO

SEO på er bläddringsbara pdf

I våra digitala publikationer kan man tillåta/ej tillåta de vanligaste sökmotorerna att indexera innehållet.

Man kan alltså bestämma själv om man vill bli synlig eller inte. Detta ingår i vår standardfunktion.

Vi kan också hjälpa till med att skriva in egna titles, descriptions och keywords (Utökad SEO) på varje sida om så önskas.

Detta är ett manuellt arbete som vi offererar ett pris på.

Leave a Reply